Postrzeganie przez studentów pielęgniarstwa kontroli zakażeń i profilaktyki związanej z opieką zdrowotną Nauczanie i uczenie się w Portugalii

HAI to jeden z głównych problemów na całym świecie, stanowiący poważne wyzwania dla kształcenia i szkolenia pracowników służby zdrowia. Niniejsze badanie miało na celu zmierzenie spostrzeżeń studentów pielęgniarstwa na temat ich doświadczenia w nauce profilaktyki i kontroli HAI. Nasze odkrycia potwierdzają potrzebę specjalnego skupienia się na programach nauczania dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń HAI, nie tylko poprzez konkretne moduły klasowe, innowacyjne zasoby i podejścia pedagogiczne, ale także poprzez komplementarną i skoordynowaną współpracę między nauczycielami i wykładowcami w środowisku akademickim i klinicznym.