Plakat – kształcenie studentów w zakresie innowacyjnych praktyk zapobiegania i kontroli zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej

InovSafeCare – kształcenie studentów w zakresie innowacyjnych praktyk w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej. Opis innowacyjnego Projektu KA2.