Model InovSafeCare to model edukacyjny, który integruje specyfikę różnych europejskich systemów nauczania i uczenia się, jako wynik współpracy różnych kultur pracy i nauczania, w celu ułatwienia studentom pielęgniarstwa uczenia się dobrych praktyk w dziedzinie zapobiegania i kontroli ZZOZ, podnoszenia świadomości oraz zachęcanie ich do krytycznej refleksji nad rzeczywistością, opracowywanie innowacyjnych propozycji.

W zgodzie z aktualnymi trendami w Europie dotyczącymi szkolenia pracowników służby zdrowia w zakresie kontroli zakażeń i higieny szpitalnej jako podstawowego warunku wstępnego zdefiniowania i wdrożenia polityk i programów mających na celu zwiększenie i harmonizację zdolności i szkoleń w tych obszarach, model InovSafeCare zapewnia teoretyczną ścieżkę, która zachęca krytycznej analizy otoczenia klinicznego, w którym odbywa się jego szkolenie, wzmacniając potrzebę opracowania (pojedynczo lub we współpracy) innowacyjnych rozwiązań wzmacniających podstawowe założenia profilaktyki i kontroli ZZOZ, pobudzających ducha przedsiębiorczości.

Ostateczna wersja modelu InovSafeCare to spójnie zintegrowane połączenie strategii edukacyjnych, mające na celu wzmocnienie środowiska aktywnego uczenia się, umożliwiającego uczniom samokształcenie, krytyczne i refleksyjne myślenie z postawą przedsiębiorczą, jako aktywni obywatele oczekiwano.

InovSafeCare Model – Conceptualization 

InovSafeCare Model – Presentation