Wydarzenia te, organizowane przez wszystkie instytucje partnerskie, mają na celu zachęcenie uczestników do przyłączenia się do społeczności InovSafeCare, która zostanie założona podczas tych wydarzeń.

Każde wydarzenie obejmuje prezentację aktualnej wersji

  • Model InovSafeCare, wraz z dzieleniem się doświadczeniami w stosowaniu modelu w nauczaniu i szkoleniach pielęgniarskich w celu promowania modelu
  • e-booka InovSafeCare i scenariuszy symulacji, które zostaną omówione i zaoferowane wszystkim uczestnikom, którzy dołączą do społeczności InovSafeCare

Podczas wydarzenia kilku członków zespołu projektowego i przeszkoleni nauczyciele z każdej instytucji będą dzielić się doświadczeniami i udzielać wsparcia wszystkim zainteresowanym integracją społeczności InovSafeCare.

W niektórych wydarzeniach uczestnicy są również proszeni o przedstawienie prezentacji na temat ich doświadczeń i wyzwań związanych z zapobieganiem i kontrolą ZZOZ. Ogłoszone zostanie również zaproszenie do nadsyłania artykułów naukowych w celu uzyskania odpowiednich prezentacji na wydarzenie (albo komunikacja ustna, albo prezentacja plakatowa).

Dodatkowo, uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w różnych sesjach tematycznych, których główne cele koncentrują się na interdyscyplinarnej współpracy i rozwijaniu ducha krytycznego i przedsiębiorczego w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania i kontroli HCAI.

WU organizowane przez Savonia UAS – Kuopio, Finland

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Savonia University w ramach Międzynarodowego Tygodnia Savonia University, 23 lutego 2021 r. Warsztaty „Innowacyjne metody motywowania studentów opieki zdrowotnej do nauki praktyk zapobiegania i kontroli zakażeń” odbyły się wirtualnie, prezentowane przez fiński zespół InovSafeCare członków, skupili się na nowych innowacyjnych metodach uczenia się, e-bookach i symulacji, oprócz modelu InovSafeCare opracowanego w ramach projektu InovSafeCare.

WU organizowane przez USAL – Salamanca, Spain

Gospodarzem wydarzenia zorganizowanego w Salamance w Hiszpanii był USAL 6 września 2021 r. Zaproszenia do wszystkich zainteresowanych stron w dziedzinie szkolenia i edukacji pielęgniarskiej poprzez kontakty i sieci partnerów projektu zgromadziły uczestników z Hiszpanii oraz z instytucji partnerskich USAL , umożliwiająca prezentację wyników projektu wraz z jego refleksyjną dyskusją.

WU organizowane przez ESEnfC – Coimbra, Portugal

Wydarzenie zostało zorganizowane przez ESEnfC z Coimbry 22 września 2021 r. Do udziału w wydarzeniu online zaproszono uczestników z Portugalii, innych krajów europejskich oraz spoza Europy. Prezentacje komunikatów naukowych odbywały się jednocześnie w kilku wirtualnych salach, umożliwiając uczestnikom wybór tematów, które ich bardziej interesowały.

WU organizowane przez PSW – Gniezno, Poland

Wydarzenie zostało zorganizowane przez PWS w dniu 11 października 2021 r. Do udziału w wydarzeniu online zaproszono uczestników z Polski, innych krajów europejskich oraz spoza Europy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z brytyjską perspektywą kontroli zakażeń w edukacji pielęgniarskiej, którą podzieliła się pielęgniarka z Cambridge. Była to okazja do przedyskutowania tego Projektu, który zaproponował Model pedagogiczny i e-book, które poszerzyły perspektywy.

WU organizowane przez IPSantarem – Santarém, Portugal

Wydarzenie upowszechniające IPSantarém odbyło się 18 października 2021 r., w którym wzięło udział 164 uczestników z Portugalii, innych krajów europejskich, a także spoza Europy. Głównie pielęgniarki z praktyki klinicznej, ale także profesorowie i studenci, zarówno pielęgniarki, jak i z innych dziedzin opieki zdrowotnej, omawiali różnorodne tematy związane z ZZOZ. Przedstawiono komunikaty ustne dotyczące różnych obszarów związanych z ZZOZ.