Näiden kaikkien kumppaniinstituutioiden järjestämien tapahtumien päätavoitteena on houkutella osallistujat liittymään InovSafeCare-yhteisöön, joka perustetaan näiden tapahtumien aikana.

Jokainen tapahtuma sisältää nykyisen version esittelyn

  • InovSafeCare malli sekä kokemusten jakaminen mallin käytöstä hoitotyön opetuksessa ja mallin edistämiseen tähtäävissä koulutuksissa
  • InovSafeCare E-kirjasta ja simulaatioskenaarioista, joista keskustellaan ja joita tarjotaan kaikille osallistujille, jotka liittyvät InovSafeCare-yhteisöön

Tapahtuman aikana useat projektitiimin jäsenet ja koulutetut opettajat kussakin oppilaitoksessa jakavat kokemuksia ja tukevat kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita InovSafeCare-yhteisön integroimisesta.

Joissakin tapahtumissa osallistujia kutsutaan myös pitämään esitelmä kokemuksistaan ja haasteistaan HCAI:n ehkäisyssä ja hallinnassa. Myös tieteellisiä artikkeleita haetaan tapahtumaan liittyvien esitelmien saamiseksi (joko suullinen viestintä tai posteriesitys).

Lisäksi osallistujille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin temaattisiin istuntoihin, joiden päätavoitteet keskittyvät tieteidenväliseen yhteistyöhön sekä kriittisen ja yrittäjähengen edistämiseen innovatiivisten ratkaisujen rakentamisessa HCAI-ehkäisyyn ja -hallintaan.

Kkertoimen tapahtuma isännöi Savonia UAS – Kuopio, Finland

Tapahtuman järjesti Savonia-yliopisto osana Savonia-yliopiston kansainvälistä viikkoa 23.2.2021. Työpaja ”Innovatiivisia menetelmiä terveydenhuollon opiskelijoiden motivoimiseksi infektioiden ehkäisy- ja valvontakäytäntöjen oppimiseen” tapahtui virtuaalisesti suomalaisen InovSafeCare-tiimin esittämänä. jäsenet keskittyivät uusiin innovatiivisiin oppimismenetelmiin E-kirjaan ja Simulaatioon InovSafeCare-projektin aikana tuotetun InovSafeCare-mallin lisäksi.

kertoimen tapahtuma isännöi USAL – Salamanca, Spain

Espanjan Salamancassa järjestetyn tapahtuman isännöi USAL 6.9.2021. Kutsut kaikille hoitotyön koulutuksesta kiinnostuneille osapuolille projektikumppanien kontaktien ja verkostojen kautta keräsivät osallistujia Espanjasta ja USAL-kumppaniinstituutioista. , joka mahdollistaa hankkeen tulosten esittelyn sekä sen refleksiivisen keskustelun.

kertoimen tapahtuma isännöi ESEnfC – Coimbra, Portugal

Tapahtuman järjesti ESEnfC Coimbrasta 22.9.2021. Osallistujia Portugalista, muista Euroopan maista ja Euroopan ulkopuolelta kutsuttiin mukaan verkkotapahtumaan. Tieteellisen viestinnän esitykset tapahtuivat samanaikaisesti useissa virtuaalihuoneissa, jolloin osallistujat saivat valita aiheita, joista he olivat enemmän kiinnostuneita.

kertoimen tapahtuma isännöi PSW – Gniezno, Poland

Tapahtuman järjesti PWS 11.10.2021. Osallistujia Puolasta, muista Euroopan maista ja Euroopan ulkopuolelta kutsuttiin mukaan verkkotapahtumaan. Osallistujilla oli Cambridgesta kotoisin olevan sairaanhoitajan jakaman mahdollisuus päästä yhteyteen brittiläiseen näkemykseen tartuntojen torjunnasta hoitotyössä. Se oli tilaisuus keskustella tästä hankkeen pedagogisesta mallista ja e-kirjasta, joka laajensi näkökulmia.

kertoimen tapahtuma isännöi IPSantarem – Santarém, Portugal

IPSantarém’s Multiplier -tapahtuma järjestettiin 18.10.2021, ja siihen osallistui yhteensä 164 osallistujaa Portugalista, muista Euroopan maista ja myös Euroopan ulkopuolelta. Enimmäkseen sairaanhoitajat kliinisestä käytännöstä, mutta myös professoreita ja opiskelijoita, sekä sairaanhoitajia että muilta terveydenhuollon aloilta, keskustelivat HCAI:n erilaisista teemoista. Esiteltiin suullista kommunikaatiota, jossa käsiteltiin HCAI-sairauksiin liittyviä eri alueita.