Hoitotyön opettajien ja opiskelijoiden, sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten yhteisö sekä jokainen kansalainen, laitos tai yritys, joka haluaa osallistua hankkeeseen. Yhteisö kokoaa yhteen ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään InovSafeCare-mallin HCAI-ennaltaehkäisy- ja -valvontakursseihin sairaanhoitajakoulutuksessa.

InovSafeCare-yhteisö toimii alustana levittää uusia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja hoitotyön alalla HCAI-infektioiden ehkäisyyn ja valvontaan liittyen ja houkuttelee uusia jäseniä yhteisöön toistuvilla tieteellisillä ja pedagogisilla tapahtumilla (Innovation and Entrepreneurship).

Lisäksi uudet jäsenet voivat liittyä yhteisöön sen virallisen verkkosivuston kautta, jolla kaikki kiinnostuneet voivat saada tietoa projektin viimeisimmistä uutisista, alan läpimurroista tieteellisistä löydöistä sekä pääsy kaikkiin tuotettuihin pedagogisiin materiaaleihin, esimerkiksi InovSafeCare. Ebook ja InovSafeCare-malli.

InovSafeCare-yhteisö kannustaa myös paikallisten terveydenhuoltoorganisaatioiden ja teknologiayritysten edustajia esittelemään innovatiivisia ratkaisujaan HCAI-infektioiden ehkäisyn ja valvonnan alalla varmistaen, että kaikki osallistujat ovat tietoisia uusista mahdollisuuksista ja työkaluista, joita voidaan käyttää kliinisessä käytännössä infektioiden torjunnassa, ja mikrobilääkeresistenssille.

Tämä jatkuvan kansainvälisen jakamisen dynamiikka sai alkunsa hankkeen aikana kehitetyistä Oppimis- ja koulutustoiminnasta sekä jatkosuunnitelluista ja levitetyistä toimista, jotka varmistavat eri tahojen ja tieteellisten alojen kumppanuuden HCAI:n ehkäisyssä ja valvonnassa, mikä voisi olla lähtökohta uusille yhteistyölle ja innovatiivisia hankkeita.

Kutsumme sinut InovSafeCare-yhteisön jäseneksi ja saat ilmaiseksi kaikki projektin tuloksista tuotetut päivitykset ja muuta HCAI: n ehkäisyyn ja valvontaan liittyvää tietoa.

Ota yhteyttä meihin tämä linkki kautta (sinun on rekisteröidyttävä google-tilin kautta).

Voit ottaa meihin yhteyttä suoraan osoitteella: inovsafecare@esenfc.pt

Täällä levitetään kehitettävää toimintaa.

Tällä hetkellä InovSafeCare Project on

Yksi laajennus

PrevInf (Aasian sairaanhoitajaopiskelijoiden opastaminen terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden innovatiiviseen ja kestävään ehkäisyyn ja valvontaan), Euroopan unioni on jo toteuttanut ja rahoittanut (https://previnf-project.mozellosite.com/).

Kaksi Erasmus+ KA2 -ohjelman laajennushanketta: Yhteistyö innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi Korkea-asteen koulutuksen valmiuksien kehittäminen

InfPrev4frica and HAInnovPrev. Näiden hankkeiden tavoitteena on laajentaa tämän projektin tuloksia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan, jolloin opiskelijat, professorit ja laitokset voivat kehittyä oman kulttuuri- ja koulutusulottuvuutensa puitteissa toteuttaakseen InovSafeCare-mallia ja e-kirjafilosofiaa.

Rekisteröityjä patentteja

InovSafeCare-projektin tavoitteen mukaisesti motivoida opiskelijoita luomaan ja kehittämään innovaatioita edistäen yrittäjäkulttuurin kehittymistä koulutusyhteisössä, hankkeen aikana kehitettiin uusia HAI:n ehkäisyyn ja valvontaan liittyviä ratkaisuja. Nämä ratkaisut ovat jo patentoituja tai patentoituja. (SCIENTIFIC PRODUCTION).

Osallistuaksesi tämän kansainvälisen hankkeen onnistumiseen, joka liittyy HCAI-sairauksien ehkäisemiseen tähtäävien pedagogisten käytäntöjen luomiseen, vastaa alla oleviin 3 kysymykseen.