Hankkeen ja sen tulosten levittäminen yhdistettiin sen alusta alkaen tieteelliseen toimintaan, jolla pyrittiin osaltaan tuottamaan näyttöä terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ehkäisystä ja valvonnasta.

Kansainvälisiin konferensseihin ei julkaistu ainoastaan tieteellisiä artikkeleita ja tiivistelmiä, vaan myös tähän alaan liittyviä innovatiivisia ehdotuksia ehdotettiin patentoitaviksi.

Julkaistut paperit

Parreira, P. et al. (2022). Nursing Students Perceptions on Healthcare-Associated Infection Control and Prevention Teaching and Learning Experience in Portugal. Journal of Personalized Medicine , 12 (2): 1-11. http://dx.doi.org/10.3390/jpm12020180

Pinto, M.R. et al. (2022). Innovative Educational Approach in Healthcare-Associated Infection Prevention and Control. Results of a European Study. In: García-Alonso, J., Fonseca, C. (eds) Gerontechnology IV. IWoG 2021. Lecture Notes in Bioengineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97524-1_37
Yurrebaso-Macho, A. et al. (2021). Nursing students’ perceptions on healthcare-associated infection control and prevention teaching and learning experience: development and validation of a scale in four European Countries. Frontiers inPsychology, Vol 12.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.701208/full
Silén-Lipponen, M., Koponen, L., Korhonen, U. & Tikka, L. (2020). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan oppimispolku hoitotyön opiskelijoille, Infektioidentorjunta 2020; 38, pp.24-25
Silén-Lipponen, M., Koponen, L., Korhonen, U. & Mikko Myllymäki (2021). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan oppimisen edistäminen hoitotyön koulutuksessa, Infektioidentorjunta 2021; 39, pp.18-26.
https://www.researchgate.net/publication/349605498_Hoitoon_liittyvien_infektioiden_torjunnan_oppimisen_edistaminen_hoitotyon_koulutuksessa

Konferenssin esitykset

Amaia Yurrebaso Macho, Alexander Ward, Eva Mª Picado Valverde, Amelia Patrzała, Marja Silen-Lipponen, Pedro Parreira (2020). Development of a questionnaire to explore the nursing students’ perceptions of Infection prevention and control learning in academia, STTI 5th Biennial European Conference, Coimbra, 27-30 May 2020
Maria do Rosário Pinto, Cassilda Sarroeira, Paulo Santos-Costa, Amelia Patrzała, Raquel Guzmán Ordaz, Ulla Korhonen (2020). Designing an Educational model for innovative Healthcare-associated Infections prevention and control in Nursing education, STTI 5th Biennial European Conference, Coimbra, 27-30 May 2020
Maria do Rosário Pinto, Alcinda Reis, João Graveto, Grażyna Bączyk, José Antonio Mirón Canelo, Leena Koponen (2020). InovSafeCare Project: Educating nursing students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings, STTI 5th Biennial European Conference, Coimbra, 27-30 May 2020

Yrittäjyys: Patentin rekisteröinti

1 – InovSafe Care Logo

Logo on suunniteltu yhteistyöprosessissa, jossa yhdistivät opetus- ja hoitoalan opiskelijat sekä ESEnfC:n viestintä- ja imagotoimiston ammattilaiset. On tällä hetkellä rekisteröity projektin brändiksi.

VERBETE.pdf
Comprovativo-de-submissao-registo-no-INPI.pdf
Relatorio-Sintese-concessao.pdf

2 – Cutting material removal and conditioning system

Se liittyy järjestelmään huippuluokan materiaalin poistamiseksi ja varastoimiseksi, jonka ensisijaisena tavoitteena on poistaa käyttäjän ja järjestelmän välinen kosketus, jotta vältetään kontaminaatio tai käyttäjän loukkaantuminen.

MUN-12088-comprovativo.pdf
PCTIB2020056520-comprovativo.pdf
PIN-116042-comprovativo.pdf

3 – Handrail cleaning and disinfection walkways system escalators and moving

Portaiden ja liikkuvien käytävien kaiteiden puhdistus ja desinfiointi Esillä oleva keksintö koskee portaiden ja liikkuvien käytävien kaiteiden puhdistusta ja desinfiointia, jotka automaattisesti mahdollistavat pinnan puhdistamisen ja desinfioinnin poistamalla suurimmat hiukkaset.

Comprovativo.pdf
Texto.pdf

4 – Duo Syringe

Duo Syringe on kaksikammioinen ruisku, jossa on kaksi erillistä osastoa erillisillä ulostuloilla, kaksi erillistä mäntää, jotka estävät nesteiden sekoittumisen. Se johtuu siitä, että tarvitaan suonensisäistä antoa varten tarkoitettu ruisku, joka mahdollistaa lääkkeen ja sen lääkinnällisen laitteen huuhteluliuoksen samanaikaisen lataamisen ja peräkkäisen annon, jossa lääkettä on annettu.

5 – Safeblue

Tämä keksintö sopii antiseptisten aineiden alalle käytettäväksi kliinisissä ja laboratorioolosuhteissa. Esillä oleva keksintö koskee värillistä antiseptistä yhdistettä, joka sisältää alkoholipitoista perusliuosta, antiseptistä ainetta ja väriainetta, jonka väri haalistuu iholle levityksen jälkeen vähintään 30 sekunnissa muodostaen ihorajan.

Submissao-pedido-provisorio-116613.pdf

6 – Feet Dryer

Jalkojen kuivauslaite.

2020-0566PM-comprovativo-conversao_definitivo-06.09.2021.pdf
Submissao-PPP-117211.pdf

7 – Subcutaneous hydration device

Esillä oleva keksintö koskee yksinkertaistettua ihonalaista nesteytyslaitetta ihmisillä käytettäväksi ja sen päätavoitteena on mahdollistaa ihmisten nesteytys, erityisesti lapsiin, ennen ja jälkeen lievään tai kohtalaiseen kuivumiseen liittyvien oireiden ilmaantumisen. oksentelu tai ripuli käyttämällä hypodermoklyysitekniikkaa, sillä erityinen etu, että leikkauksen voivat suorittaa henkilöt, joilla ei ole erikoistunutta lääketieteellistä tai sairaanhoitajan pätevyyttä.

02_11917_A_Despacho-MUT_6088429_123255944.pdf
02_11917A_Art138-Oficio-despacho-definitivo-concessao-total_2007320_123255835.pdf
Concessao-MUN-2019-1831PM_BPI_19.03.2021.pdf
Reform_MUT_doc.oficial-11917.pdf
Relatorio-Sintese-INPI-submissao-de-PPP-109051-Dispositivo-de-hidratacao-subcutanea.pdf