Koko hankkeen aikana käytetyt metodologiat ja strategiat arvostivat konsortion kumppaneille kehitettyjen eri toimintojen osallistumista, jakamista, pohdintaa ja keskustelua.

Säännöllisten virtuaalikokousten lisäksi, joissa keskustellaan tunnistetuista asioista ja hankkeen kehittämiseen liittyvästä päätöksenteosta, kansainväliset tapaamiset mahdollistavat kasvokkain keskustelun ja analyysin saavutetuista tavoitteista, tunnistetuista vaikeuksista ja strategioista niiden voittamiseksi. mahdollistaa johdonmukaisen ja yksimielisen suunnittelun eteenpäin, mikä vahvistaa tiimityön kehitystä ja laatua. Lisäksi nämä hetket ovat olennaisia edistämään laajentuneiden tiimin jäsenten henkilökohtaista tietämystä, lisäämään läheisyyttä ja yhteistyötä, joka edistää sekä henkilökohtaista että institutionaalista motivaatiota projektin toteuttamisessa.

InovSafeCare-projektilla oli neljä kansainvälistä kokousta, joita isännöivät koordinaattorit (ESEnfC), IPSantarem, Savonia AMK ja PWSZ.

1 kansainvälinen kokous – ESEnfC

Ensimmäinen Transnational Project Meeting (TPM1) – aloituskokous järjestettiin 22. ja 23. lokakuuta 2018, ja sen päätarkoituksena oli esitellä projektin yleiskatsaus ja henkiset tuotokset. Tärkeimmät tulokset käsittävät erilaiset lähestytyt teoreettiset konstruktit, jotka muodostivat lähtökohdan mallin luomiselle.

Hankkeen levittäminen aloitettiin paikallisissa sanomalehdissä korostaen käsitellyn teeman tärkeyttä

ESEnfC on infektioiden hallinnan innovatiivisen projektin johtaja

Innovatiivisia käytäntöjä hoitotyön infektioiden hallinnassa

2 kansainvälinen kokous – IPSantarem

Toinen Transnational Project Meeting (TPM2) pidettiin Santarémissä IPSantarémin järjestämässä 8. ja 9. lokakuuta 2019, ja sen päätarkoituksena oli arvioida kehitetty InovSafeCare-malliluonnos. Ketterän pilotoinnin rakenne, projektisivusto ja logot olivat muita käsiteltyjä asioita. Päätulos oli ohjeiden kehittäminen InovSafeCare-mallin ketterän pilotoinnin aloittamiseksi.

Konsortion jäsenten lisäksi osallistuivat Healthcare Higher Schoolin opiskelijat ehdotuksellaan hankkeen logoksi.

Tätä TPM 2:ta jaettiin paikallislehdessä sekä sosiaalisessa mediassa

Higher School of Health isännöi kansainvälistä kokousta

3 kansainvälinen kokous – SAVONIA UAS

Kolmannen kansainvälisen projektikokouksen (TPM3) isännöi SAVONIA AMK 25.10.2021, ja sen päätarkoituksena oli esitellä projektin yleiskatsaus ja henkisten tuotosten tila. Suurin saavutettu tulos oli strategioiden kehittäminen hankkeiden kestävyyden ylläpitämiseksi ja e-kirjojen laajentaminen.

4 kansainvälinen kokous – PSW Gniezno

Neljäs Transnational Project Meeting (TPM4) pidettiin 7. joulukuuta 2021, isäntänä PSW Gniezno. Päätarkoituksena oli tehdä yhteenveto kaikesta InovSafeCare-yhteisössä saadusta panoksesta. Tärkeimmät saavutetut tulokset olivat strategioiden laatiminen hankkeiden kestävyyden ylläpitämiseksi ja niiden levittäminen yhteisössä.