Rozpowszechnianie projektu i jego wyników było powiązane, od jego początku do działalności naukowej, mające na celu przyczynienie się do stworzenia bazy dowodowej w zakresie zapobiegania i kontroli ZZOZ.

Opublikowano nie tylko artykuły naukowe i streszczenia na konferencje międzynarodowe, ale także zaproponowano do opatentowania innowacyjne propozycje związane z tym obszarem.

Opublikowane artykuły

Parreira, P. et al. (2022). Nursing Students Perceptions on Healthcare-Associated Infection Control and Prevention Teaching and Learning Experience in Portugal. Journal of Personalized Medicine , 12 (2): 1-11. http://dx.doi.org/10.3390/jpm12020180

Pinto, M.R. et al. (2022). Innovative Educational Approach in Healthcare-Associated Infection Prevention and Control. Results of a European Study. In: García-Alonso, J., Fonseca, C. (eds) Gerontechnology IV. IWoG 2021. Lecture Notes in Bioengineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97524-1_37
Yurrebaso-Macho, A. et al. (2021). Nursing students’ perceptions on healthcare-associated infection control and prevention teaching and learning experience: development and validation of a scale in four European Countries. Frontiers inPsychology, Vol 12.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.701208/full
Silén-Lipponen, M., Koponen, L., Korhonen, U. & Tikka, L. (2020). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan oppimispolku hoitotyön opiskelijoille, Infektioidentorjunta 2020; 38, pp.24-25
Silén-Lipponen, M., Koponen, L., Korhonen, U. & Mikko Myllymäki (2021). Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan oppimisen edistäminen hoitotyön koulutuksessa, Infektioidentorjunta 2021; 39, pp.18-26.
https://www.researchgate.net/publication/349605498_Hoitoon_liittyvien_infektioiden_torjunnan_oppimisen_edistaminen_hoitotyon_koulutuksessa

Prezentacje konferencyjne

Amaia Yurrebaso Macho, Alexander Ward, Eva Mª Picado Valverde, Amelia Patrzała, Marja Silen-Lipponen, Pedro Parreira (2020). Development of a questionnaire to explore the nursing students’ perceptions of Infection prevention and control learning in academia, STTI 5th Biennial European Conference, Coimbra, 27-30 May 2020
Maria do Rosário Pinto, Cassilda Sarroeira, Paulo Santos-Costa, Amelia Patrzała, Raquel Guzmán Ordaz, Ulla Korhonen (2020). Designing an Educational model for innovative Healthcare-associated Infections prevention and control in Nursing education, STTI 5th Biennial European Conference, Coimbra, 27-30 May 2020
Maria do Rosário Pinto, Alcinda Reis, João Graveto, Grażyna Bączyk, José Antonio Mirón Canelo, Leena Koponen (2020). InovSafeCare Project: Educating nursing students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings, STTI 5th Biennial European Conference, Coimbra, 27-30 May 2020

Przedsiębiorczość: Rejestracja patentu

1 – InovSafe Care Logo

Logotyp został zaprojektowany we wspólnym procesie, który połączyli studentów z obszarów edukacji i pielęgniarstwa oraz profesjonalistów z Biura Komunikacji i Wizerunku ESEnfC. jest obecnie zarejestrowana jako Marka Projektu.

VERBETE.pdf
Comprovativo-de-submissao-registo-no-INPI.pdf
Relatorio-Sintese-concessao.pdf

2 – Cutting material removal and conditioning system

Odnosi się do systemu do usuwania i przechowywania najnowocześniejszego materiału, którego głównym celem jest wyeliminowanie kontaktu między użytkownikiem a systemem, unikanie zanieczyszczenia lub obrażeń użytkownika.

MUN-12088-comprovativo.pdf
PCTIB2020056520-comprovativo.pdf
PIN-116042-comprovativo.pdf

3 – Handrail cleaning and disinfection walkways system escalators and moving

Niniejszy wynalazek dotyczy czyszczenia i dezynfekcji poręczy schodów i chodników ruchomych, które automatycznie umożliwiają czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, poprzez usuwanie największych cząstek.

Comprovativo.pdf
Texto.pdf

4 – Duo Syringe

Duo Strzykawka to strzykawka z podwójną komorą czyli z dwoma niezależnymi komorami z niezależnymi wylotami, dwoma niezależnymi tłokami, uniemożliwiającymi mieszanie się płynów. Wynika to z zapotrzebowania na strzykawkę do podawania dożylnego, która umożliwia jednoczesne załadowanie i sekwencyjne podawanie leku oraz roztworu do płukania urządzenia medycznego, w którym podawano lek.

5 – Safeblue

Wynalazek ten mieści się w dziedzinie środków antyseptycznych do stosowania w warunkach klinicznych i laboratoryjnych. Niniejszy wynalazek dotyczy barwnego związku antyseptycznego, który zawiera alkoholowy roztwór bazowy, środek antyseptyczny i barwnik, którego kolor po nałożeniu na skórę blaknie w ciągu co najmniej trzydziestu sekund, tworząc rozgraniczenie skóry.

Submissao-pedido-provisorio-116613.pdf

6 – Feet Dryer

Urządzenie do suszenia stóp.

2020-0566PM-comprovativo-conversao_definitivo-06.09.2021.pdf
Submissao-PPP-117211.pdf

7 – Subcutaneous hydration device

Niniejszy wynalazek dotyczy uproszczonego podskórnego urządzenia do nawadniania do stosowania u ludzi, a jego głównym celem jest umożliwienie nawodnienia ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, przed i po wystąpieniu objawów związanych z łagodnym do umiarkowanego odwodnienia, przy obecności wymiotów lub biegunki, z wykorzystaniem techniki hypodermoclizy, ze szczególną zaletą, że operację mogą wykonać osoby bez specjalistycznych kwalifikacji lekarskich lub pielęgniarskich.

02_11917_A_Despacho-MUT_6088429_123255944.pdf
02_11917A_Art138-Oficio-despacho-definitivo-concessao-total_2007320_123255835.pdf
Concessao-MUN-2019-1831PM_BPI_19.03.2021.pdf
Reform_MUT_doc.oficial-11917.pdf
Relatorio-Sintese-INPI-submissao-de-PPP-109051-Dispositivo-de-hidratacao-subcutanea.pdf