Społeczność nauczycieli i studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, a także wszystkich obywateli, instytucji lub przedsiębiorstw, które chcą uczestniczyć w projekcie. Społeczność skupia profesjonalistów i ekspertów zainteresowanych włączeniem modelu InovSafeCare do kursów zapobiegania i kontroli ZZOZ w ramach szkoleń i edukacji pielęgniarskiej.

Społeczność InovSafeCare służy jako platforma do rozpowszechniania nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie pielęgniarstwa związanych z zapobieganiem i kontrolą ZZOZ, a także przyciąga nowych członków do społeczności poprzez powtarzające się wydarzenia naukowe i pedagogiczne (Innovation and Entrepreneurship).

Ponadto nowi członkowie mogą dołączyć do społeczności za pośrednictwem jej oficjalnej strony internetowej, na której wszystkie zainteresowane strony mogą być informowane o najnowszych wiadomościach o projekcie, przełomowych odkryciach naukowych w tej dziedzinie, a także mają dostęp do wszystkich wyprodukowanych materiałów pedagogicznych, na przykład InovSafeCare Ebook i model InovSafeCare.

Społeczność InovSafeCare zachęca również przedstawicieli lokalnych organizacji opieki zdrowotnej i firm technologicznych do zaprezentowania swoich innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zapobiegania i kontroli ZZOZ, zapewniając, że wszyscy uczestnicy są świadomi nowych możliwości i narzędzi, które można wykorzystać w praktyce klinicznej w zwalczaniu zakażeń i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Ta dynamika ciągłego międzynarodowego udostępniania rozpoczęła się od działań w zakresie uczenia się i szkolenia opracowanych w trakcie trwania projektu, a dalsze planowane i rozpowszechniane działania zapewnią partnerstwo różnych podmiotów i dziedzin naukowych w zakresie zapobiegania i kontroli ZZOZ, co może być punktem wyjścia dla nowej współpracy i innowacyjne projekty.

Zapraszamy do członkostwa w społeczności InovSafeCare i bezpłatnego otrzymywania wszystkich aktualizacji dotyczących wyników projektu oraz innych informacji związanych z zapobieganiem i kontrolą ZZOZ.

Połącz się z nami przez ten link (musisz się zarejestrować przez konto google).

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio przez: inovsafecare@esenfc.pt

Tutaj będą rozpowszechniane działania, które zostaną opracowane.

Obecnie projekt InovSafeCare ma

Jedno rozszerzenie

PrevInf (Capacitating azjatyckich studentów pielęgniarstwa w zakresie innowacyjnego i zrównoważonego zapobiegania i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną), już wdrożone i finansowane przez Unię Europejską (https://previnf-project.mozellosite.com/).

Dwa projekty rozszerzające zgłoszone do Programu Erasmus+ KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

InfPrev4frica and HAInnovPrev. Projekty te mają na celu rozszerzenie wyników tego projektu na Afrykę Subsaharyjską i Amerykę Południową, umożliwiając studentom, profesorom i instytucjom rozwój w ich określonych wymiarach kulturowych i edukacyjnych w celu wdrożenia modelu InovSafeCare i filozofii e-booków.

Zarejestrowane patenty

Zgodnie z celem projektu InovSafeCare, aby zmotywować uczniów do generowania i rozwijania innowacji, wspierając rozwój kultury przedsiębiorczości w społeczności edukacyjnej, w ramach projektu opracowano nowe rozwiązania związane z zapobieganiem i kontrolą zakażeń HAI. Rozwiązania te są już opatentowane lub zgłoszone do zatwierdzenia patentowego. (SCIENTIFIC PRODUCTION).

Aby przyczynić się do sukcesu tego międzynarodowego projektu, związanego z tworzeniem praktyk pedagogicznych mających na celu zapobieganie ZZOZ, proszę odpowiedzieć na 3 poniższe pytania.