Poglądy studentów pielęgniarstwa na temat kontroli zakażeń i profilaktyki związanej z opieką zdrowotną w zakresie nauczania i uczenia się: opracowanie i walidacja skali w czterech krajach europejskich

Amaia i wsp. (2021). Spostrzeżenia studentów pielęgniarstwa na temat kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz prewencji w nauczaniu i uczeniu się: opracowanie i walidacja skali w czterech krajach europejskich, Frontiers in Psychology, wrzesień, [DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.701208]