Hoitotyön opiskelijoiden käsitykset terveydenhuoltoon liittyvistä infektioiden hallinnasta ja ehkäisystä opetus- ja oppimiskokemus: asteikon kehittäminen ja validointi neljässä Euroopan maassa

Amaia et al (2021). Hoitotyön opiskelijoiden käsitykset terveydenhuoltoon liittyvistä infektioiden hallinnasta ja ehkäisystä opetus- ja oppimiskokemus: asteikon kehittäminen ja validointi neljässä Euroopan maassa, Frontiers in Psychology, syyskuu [DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.701208]