Innovatiivinen koulutus lähestymistapa terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn ja valvontaan. Eurooppalaisen tutkimuksen tulokset

Terveydenhuollon korkeakouluilla on tärkeä rooli kannustaessaan opiskelijoita innovatiiviseen ja yrittäjähenkiseen lähestymistapaan tämän päivän tosielämän haasteisiin. Sekamenetelmien eurooppalaisen tutkimuksen tulos on InovSafeCare-malli, pedagoginen malli, joka mahdollistaa tiedon siirtämisen työympäristöihin innovatiivisella ja …

InovSafeCare-yhteisö

InovSafeCare Community on hoitotyön opettajien ja opiskelijoiden, sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä kaikkien hankkeeseen osallistuvien kansalaisten, laitosten tai yritysten yhteisö. Yhteisö kokoaa yhteen ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka ovat kiinnostuneita …

Hoitotyön opiskelijoiden käsitykset terveydenhuoltoon liittyvistä infektioiden hallinnasta ja ehkäisystä opetus- ja oppimiskokemus: asteikon kehittäminen ja validointi neljässä Euroopan maassa

Amaia et al (2021). Hoitotyön opiskelijoiden käsitykset terveydenhuoltoon liittyvistä infektioiden hallinnasta ja ehkäisystä opetus- ja oppimiskokemus: asteikon kehittäminen ja validointi neljässä Euroopan maassa, Frontiers in Psychology, syyskuu [DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.701208]