Hoitotyön opiskelijoiden käsitykset terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden hallinnasta ja ehkäisystä opetus- ja oppimiskokemuksesta Portugalissa

HAI-taudit ovat yksi suurimmista huolenaiheista maailmanlaajuisesti ja asettavat merkittäviä haasteita terveydenhuollon ammattilaisten koulutukselle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli mitata hoitotyön opiskelijoiden käsityksiä heidän oppimiskokemuksestaan HAI:n ehkäisystä ja hallinnasta. Tuloksemme tukevat tarvetta keskittyä omistettuun opetussuunnitelmaan HAI:n ehkäisyyn ja hallintaan, ei vain erityisten luokkahuonemoduulien, innovatiivisten resurssien ja pedagogisten lähestymistapojen kautta, vaan myös täydentävän ja koordinoidun yhteyden avulla opettajien ja ohjaajien välillä akateemisissa ja kliinisissä ympäristöissä.