InovSafeCare-yhteisö

InovSafeCare Community on hoitotyön opettajien ja opiskelijoiden, sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä kaikkien hankkeeseen osallistuvien kansalaisten, laitosten tai yritysten yhteisö.

Yhteisö kokoaa yhteen ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään InovSafeCare-mallin HCAI-ennaltaehkäisy- ja -valvontakursseihin sairaanhoitajakoulutuksessa.

InovSafeCare-yhteisö toimii alustana levittää uusia ideoita ja innovaatioratkaisuja hoitoalalla, jotka liittyvät HCAI:n ehkäisyyn ja valvontaan ja houkuttelee uusia jäseniä yhteisöön toistuvilla tieteellisillä ja pedagogisilla tapahtumilla. Lisäksi uudet jäsenet voivat liittyä yhteisöön sen virallisilla verkkosivuilla, joille kaikki kiinnostuneet voivat rekisteröityä ilmaiseksi ja saada tietoa hankkeen viimeisimmistä uutisista, alan läpimurtotieteellisistä löydöistä sekä pääsy kaikkiin tuotettuihin pedagogisiin materiaaleihin, esimerkiksi InovSafeCare Ebook ja verkkokoulutukset liittyen InovSafeCare-mallin käyttöönottoon.

InovSafeCare-yhteisö kannustaa myös paikallisten terveydenhuoltoorganisaatioiden ja teknologiayritysten edustajia esittelemään innovatiivisia ratkaisujaan HCAI-infektioiden ehkäisyn ja hallinnan alalla varmistaen, että kaikki osallistujat ovat tietoisia uusista mahdollisuuksista ja työkaluista, joita voidaan käyttää kliinisessä käytännössä infektioiden ja mikrobilääkeresistenssin torjunta. Tämä jatkuvan ylikansallisen jakamisen dynamiikka varmistaa paitsi eri yksiköiden ja tieteellisten alojen kumppanuuden terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja valvonnassa, mikä voisi olla lähtökohta uusille yhteistyölle ja innovatiivisille hankkeille, myös hankkeen jatkuvuuden sen virallisen päättämisen jälkeen.

Osallistuaksesi tämän kansainvälisen hankkeen onnistumiseen, joka liittyy HCAI-sairauksien ehkäisemiseen tähtäävien pedagogisten käytäntöjen luomiseen, vastaa alla oleviin 3 kysymykseen.