Innovatiivinen koulutus lähestymistapa terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn ja valvontaan. Eurooppalaisen tutkimuksen tulokset

Terveydenhuollon korkeakouluilla on tärkeä rooli kannustaessaan opiskelijoita innovatiiviseen ja yrittäjähenkiseen lähestymistapaan tämän päivän tosielämän haasteisiin. Sekamenetelmien eurooppalaisen tutkimuksen tulos on InovSafeCare-malli, pedagoginen malli, joka mahdollistaa tiedon siirtämisen työympäristöihin innovatiivisella ja yrittäjyydellä…