Innowacyjne podejście edukacyjne w profilaktyce i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Wyniki badania europejskiego

Wyższe uczelnie w obszarze opieki zdrowotnej odgrywają ważną rolę, stymulując studentów do innowacyjnego i przedsiębiorczego podejścia do dzisiejszych wyzwań życiowych. Wynikiem europejskich badań mieszanych metod jest model InovSafeCare, model pedagogiczny, który umożliwia transfer wiedzy do środowiska pracy z perspektywą innowacyjną i przedsiębiorczą…