Promowanie nauki kontrolowania zakażeń związanych z opieką w edukacji pielęgniarskiej

Prawdopodobnie około jedna trzecia infekcji związanych z leczeniem byłaby
można temu zapobiegać m.in. dzięki nowoczesnej higienie i infekcjom
wytyczne kontroli, szkolenia personelu i sprawy bieżące
Praca badawcza.

Marja Silén-Lipponen, Leena Koponen, Ulla Korhonen and Mikko Myllymäki