Rozwój kompetencji przedsiębiorczych jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. W 2016 r. Komisja Europejska uznała przedsiębiorczość za jedną z ośmiu kluczowych kompetencji potrzebnych społeczeństwu opartemu na wiedzy. Proponowanie i rozwijanie pomysłów, odkrywanie możliwości podczas mobilizacji zasobów, podejmowanie inicjatywy i działanie to kluczowe czynniki, które muszą być uwzględnione w programach nauczania studentów pielęgniarstwa.
Kompetencje przedsiębiorcze to esencja kreatywności i innowacyjności. Jednym z celów projektu InovSafeCare jest zmotywowanie uczniów do: generować i rozwijać innowacje związane z zapobieganiem i kontrolą zakażeń HAI.
Stymulowanie uczniów do odkrywania możliwości przy użyciu różnych metodologii, takich jak Design Thinking, Rozwiązywanie problemów, Uczenie się przez działanie jako pierwszy krok do sukcesu w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju kultury przedsiębiorczości w społeczności edukacyjnej.
Doświadczenie konsorcjum zespołu stworzyło dobre przykłady innowacyjnych prototypów związanych z profilaktyką i kontrolą HAI, które są gotowe do udostępnienia.

Zarejestrowane patenty
(http://inovsafecare.eu/dissemination/scientific-production)