Yrittäjyysosaamisen kehittäminen on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Vuonna 2016 Euroopan komissio on määritellyt yrittäjyyden yhdeksi kahdeksasta osaamisyhteiskunnan tarvitsemasta avaintaidosta. Ideoiden ehdottaminen ja kehittäminen, mahdollisuuksien kartoittaminen koko resurssien hankinnan ajan, aloitteellisuus ja toimiminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka tulee sisällyttää hoitotyön opiskelijoiden opetussuunnitelmiin.
Yrittäjyysosaaminen on luovuuden ja innovatiivisuuden ydin kulttuuri. Yksi InovSafeCare-projektin tavoitteista on motivoida opiskelijoita tuottaa ja kehittää HAI:n ehkäisyyn ja valvontaan liittyviä innovaatioita.
Kannustaa opiskelijoita tutkimaan mahdollisuuksia käyttämällä useita menetelmiä, kuten suunnitteluajattelu, ongelmanratkaisu, tekemällä oppiminen, ensimmäisenä askeleena menestykseen innovaation ja yrittäjyyden alalla, mikä edistää yrittäjyyskulttuurin kehittymistä koulutusyhteisössä.
Tiimikonsortion kokemus loi hyviä esimerkkejä HAI:n ehkäisyyn ja valvontaan liittyvistä innovatiivisista prototyypeistä, jotka ovat valmiita jaettavaksi.

Rekisteröityjä patentteja
(http://inovsafecare.eu/dissemination/scientific-production)