ZZOZ, wraz ze zwiększoną opornością drobnoustrojów na środki przeciwdrobnoustrojowe, są powiązanymi problemami o szerokim światowym znaczeniu i żaden kraj ani instytucja opieki zdrowotnej nie może ignorować konsekwencji tych zakażeń i ich wpływu na pacjentów, jednostki opieki zdrowotnej i społeczność, takich jak zwiększona zachorowalność i śmiertelność, wydłużony czas hospitalizacji i koszty.

Zapobieganie i kontrola zakażeń związanych z opieką zdrowotną wymaga skoordynowanych wysiłków na wszystkich poziomach organizacji opieki zdrowotnej. Zalecenie Rady UE 2009/C z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli ZZOZ, oraz związane z tym sprawozdania wdrożeniowe Komisji Europejskiej, podkreśliły potrzebę wspierania edukacji i doskonalenia szkolenia personelu medycznego na wszystkich poziomach, zapewniając odpowiednie liczbę przeszkolonych pracowników kontroli zakażeń i higieny szpitalnej, skupiających się na kluczowych obszarach w dziedzinie zapobiegania i kontroli ZZOZ.

European Centre for Disease Prevention and Control
Agencja Unii Europejskiej (https://www.ecdc.europa.eu/en)