Terveydenhuoltoon liittyvät infektiot sekä mikro-organismien lisääntynyt vastustuskyky mikrobilääkkeitä kohtaan liittyvät maailmanlaajuisesti merkittäviin ongelmiin, eikä mikään maa tai terveydenhuoltolaitos voi sivuuttaa näiden infektioiden vaikutuksia ja niiden vaikutuksia potilaisiin, terveydenhuoltoyksiköihin ja yhteisöön, kuten lisääntynyttä sairastuvuutta ja kuolleisuus, pitkittynyt sairaalahoitoaika ja kustannukset.

Terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja valvonta edellyttää koordinoituja toimia kaikilla terveydenhuoltoorganisaatioiden tasoilla. EU:n neuvoston 9. kesäkuuta 2009 antamassa suosituksessa 2009/C potilasturvallisuudesta, terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja valvonta mukaan lukien, ja Euroopan komission siihen liittyvissä täytäntöönpanoraporteissa korostettiin tarvetta edistää koulutusta ja parantaa terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta kaikilla tasoilla varmistaen koulutettuja infektioiden torjunta- ja sairaalahygieniahenkilöstöä, jotka keskittyvät HCAI-infektioiden ehkäisyn ja valvonnan avainalueisiin.

European Centre for Disease Prevention and Control
Euroopan unionin virasto (https://www.ecdc.europa.eu/en)