InovSafeCare

Educating Students for Innovative Infection Prevention and Control Practices in Healthcare Settings

ERASMUS+ KA2 Project – Strategic Partnerships for Higher Education [2018-1-PT01-KA203-047453]

Projekt opracowany przez konsorcjum pięciu instytucji szkolnictwa wyższego z czterech krajów europejskich, aby przyczynić się do poprawy jakości programu nauczania pielęgniarstwa licencjackiego w dziedzinie kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HCAI), uznanego za kluczowy obszar działań w zakresie rozwoju zawodowego pielęgniarek

Consortium of five Higher Education Institutions